Конкурс за финансиране на проекти за училищни библиотеки
Уважаеми училищни библиотекари,
Открива се чудесна възможност за вашите училищни библиотеки. ББИА ви предоставя информация за отворена програма, към която могат да се представят проекти от училищата за средно образование чрез училищните им настоятелства „за превръщане на училищните библиотеки в място, стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и  подобряване представянето на учениците в учебния процес.“

За повече информация:
http://www.wcif-bg.org/news.php?page=news&&id=2736&v=6

Насърчаваме колегите училищни библиотекари да участват активно в подготвянето на проекти за модернизиране на техните училищни библиотеки! 
Колеги, вие имате възможност да проявите творчество и професионалзъм, за да осигурите развитието на вашите библиотеки! Срокът започва да тече от днес!
Пожелаваме ви успех!