ХХІІ семинар на потребителите на АБ
РС-ТМ ООД
Двадесет и вторият есенен семинар "АБ – днес и утре" на тема: 25 години РС-ТМ. 365 библиотеки по пътя на автоматизацията с АБ ще се проведе от 23 до 25 септември 2015 г. Домакин ще бъде библиотеката при Бургаския свободен университет. Повече информация можете да получите на сайта на фирма РС-ТМ ООД