Конкурс за есе на тема „Идеите на младите хора за нови културни политики”
pip.jpg
Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо” – Пловдив обявява Конкурс „Идеите на младите хора за нови културни политики”. Конкурсът е за иновативно мислещи млади хора на възраст от 16 до 30 години. Ако искате да откриете своите силни страни,  можете да си изберете една от темите на конкурса и да я разработите, като включите в нея Вашите уникални идеи. Очакваме  есета до десет машинописни страници, без приложенията. 
Участниците трябва да посочат информация за училище и специалността,  ако се обучават, точен адрес, е-mail и телефон за връзка.
След оценка на идеите от специализирано жури, авторите на най-добрите идеи, които ще доразвият в доклади, ще бъдат поканени да участват в обучителни конференции на тема „Нови културни политики на България  възможности за реализация и включване”. Участниците ще имат възможност да обменят идеи, да намерят нови партньори, да се включат в процеса на създаване на по-ефективни културни политики в България. Разходите по участието в конференциите ще бъдат за сметка на организаторите.
Есетата, моля изпращайте на е-адрес:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.  В subject напишете темата на разработката.
Краен срок за подаване на предложенията: 20 октомври 2015 г.
Необходимата информация за участието в конкурса, темите и критериите за оценка на есетата може да получите на страницата на Сдружение „Писалка и перо” във фейсбук.