Библиотеката на Нов български университет стана на 20 години
logo_nbu.jpg
Библиотеката на НБУ отбелязва 20-та годишнина от основаването си със седмица, посветена на юбилея. Програмата от 16-ти до 20-ти ноември 2015 г. включва: 
• Подреждане на фотоизложба със снимки, за периода 1995 г.-2015 г., разположена на партерния етаж и в читалня „Проф. Иванка Апостолова, д.н.“.
• Представяне на библиография с 200 публикации за библиотеката на НБУ в сайта, като по-голямата част от тях са достъпни пълнотекстово в електронен архив „E-LIS“ и професионална мрежа за учени и изследователи „ResearchGate“.
• Акцентиране на 10-те най-важни преимущества на библиотечния каталог, който не се бои от многообразието.
• Запознаване с дигиталните колекции „ Най-четени книги“, „Литература към курсове“, „Културно наследство“, „Вера Мутафчиева“, „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“, „Редки и ценни книги“ , както и с базите данни под надслов „С библиотека в ръка“. 
• Дарителските колекции на проф. Магдалина Станчева, проф. Иванка Апостолова, проф. Александър Фол, проф. Вера Мутафчиева, Атанас Славов, проф. Питър Блек, проф. Ричард Шнайдер, проф. Цеко Торбов, проф. Георги Михайлов ще бъдат представени в социалните медии през последния ден от юбилейната седмица.