Членски внос

Всички членове заплащат годишен членски внос, чийто размер се утвърждава с решение на Общото събрание на Сдружението. Съгласно Устава на ББИА членовете са задължени да отчитат редовно годишния си членски внос до 31 декември на текущата година. 

Индивидуалният годишен членски внос е 12 лв., а за пенсионери – 3 лв.
За юридическите лица размерът на сумата е събразно числеността на персонала:
  • от 1 до 3 души – 25 лв.
  • от 4 до 20 души – 60 лв.
  • от 21 до 50 души – 80 лв.
  • от 51 до 100 души – 95 лв.
  • над 100 души – 120 лв.
  • за фирми, издателства и други организации – 100 лв.
Членският внос може да заплатите на място в офиса на ББИА: 1000 София, ул. „Христо Белчев“ 2, ет. 5, офис 16 или по банковата сметка на ББИА:

УниКредит Булбанк
IBANBG13UNCR70001520064429
BIC: UNCRBGSF