Изменения и допълнения към Закона за достъп до обществена информация, касаещи библиотеките
logobbia.jpg
В бр. 97 на Държавен вестник от 11 декември 2015 г. са обнародвани изменения и допълнения към Закона за достъп до обществена информация  (ЗДОИ).
С направените изменения и допълнения се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Директива 2013/37/ЕС внася съществени промени в основната директива по отношение на детайлното определяне на изключенията от режима на повторно използване на информация, разширяване на кръга на задължените субекти с включването на музеи, библиотеки и архиви, създаването на по-подробен регламент на стандартите, форматите, разрешенията и процедурите за определяне на такси за повторното използване. С направените изменения и допълнения в ЗДОИ е разширен обхватът на приложение с включване на някои културни институции, като обществени и университетски библиотеки, музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, включително и по отношение на таксуването.
От приетите изменения и допълнения в ЗДОИ следват редица нови отговорности и задължения за обществените и университетските библиотеки, поради което УС на ББИА планира да поиска тълкуване от компетентните органи относно прилагането на Закона от библиотеките. Моля да изпратите въпросите, на които бихте искали да получите отговор, за да бъдат отразени в искането ни, в срок до 15 февруари 2016 г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.