Обучение за консултанти по библиотерапия в Стара Загора
logo_stara_zagora.jpg
Уважаеми колеги, 

ББИА и Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора организират Тренингово обучение за консултанти по библиотерапия (обучители: д-р Дончо Донев, д-р Минчо Николов), което ще се проведе от 29 март до 1 април 2016 г. в регионалната библиотека. Обучението е в рамките на 30 учебни часа. 
За индивидуални членове и за библиотекари от библиотеки, колективни членове на ББИА, курсът е без такса за участие, а за нечленове на ББИА таксата е 80 лв. Максимален брой участници – 16. Ще бъде осигурен хотел на преференциални цени за участниците. Сертификати за завършен курс ще се издават само на участниците, преминали пълното обучение. Програма на курса / Заявка за участие