Семинар, посветен на 115 г. от рождението на Тодор Боров
logo_montana.jpg
На 9 февруари 2016 г. в РБ „Гео Милев” – Монтана, се проведе семинар, посветен на 115 години от рождението на Тодор Боров – един от видните български библиографи. Семинарът бе организиран в сътрудничество с читалищни и училищни библиотекари от област Монтана.
Юлия Андреева – главен библиотекар и завеждащ Краеведски отдел „Анастас Стоянов” на РБ „Гео Милев”, представи на библиотекарите изчерпателна презентация на тема „Стъпки по пътя на един библиограф”. Проф. Тодор Боров е основоположник на библиотечното дело в България. Той е първият университетски професор по библиография, библиотекознание и книгознание, директор на Националната библиотека, основател и директор на Българския библиографски институт.
Йорданка Тушанска – главен библиотекар към Народно читалище „Постоянство 1856 – Лом запозна библиотекарите с интересно изследване, относно рода на проф. Тодор Боров, който датира от края на XVII век. 
Мариана Коларска – завеждащ Методичен отдел на РБ „Гео Милев” запозна колегите си с новия етап в развитието на библиотекознанието в България – „Новата библиотечна нормативна база – залог за ефективна библиотечна дейност”; новата Наредба за съхраняване, ползване и разпореждане с библиотечни документи, както и със Стандарта за библиотечно-информационно обслужване.
montana_16.jpg montana_16_1.jpg