Закон за обществените библиотеки
Проектът за Закон на обществените библиотеки е изработен в рамките на проект „Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България“, подкрепен от Британски съвет – София. 
На 23 април 2008 г. готовият текст е връчен на министър Стефан Данаилов. 
Година по-късно той е включен в дневния ред на правителството. На 2 април 2009 г. Законопроектът за обществените библиотекие одобрен на заседание на Министерския съвет и влиза в парламента. 
На 13 май 2009 г. на пленарно заседание на Народното събрание е гласуван на първо четене Законопроектът за обществените библиотеки.
На 26 май 2009 г. на пленарно заседание на Народното събрание е гласуван на второ четене Законопроектът за обществените библиотеки.
Текстът на закона може да бъде изтеглен от тук.