Семинар „Информационните технологии и съвременните библиотеки“

Хюлет-Пакард България и Българската библиотечно-информационна асоциация организираха семинар на тема: „Информационните технологии и съвременните библиотеки“на 24 февруари 2011 г. в офиса на Хюлет-Пакард България в София.

Семинарът обхвана следните основни теми:

  • RFID решения за библиотеките;
  • софтуерни решения за обработване на дигитално съдържание;
  • услуги за печат и изображения, съобразени с новата роля на съвременната библиотека;
  • холистичен подход от hp за предоставяне на интегрирана ит инфраструктура за организациите на знанието;
  • инфраструктурни и интеграционни проблеми при внедряване на ИТ решения в библиотеките.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата пред съвременните библиотеки, начини за по-ефективното им управление и развитие и бяха представени най-модерните ИТ решения за библиотеки, които предлага Хюлет-Пакард България.