Семинар „Насърчаване на четенето в ранна детска възраст"
Гьоте институт
Гьоте-институт и Българската библиотечно-информационна асоциация организират съвместна инициатива (лекция и уъркшоп) на 7 и 8 май 2012 г. в Гьоте-институт в София на тема: „Насърчаване на четенето в ранна детска възраст: Идеи и проекти за възпитаване на навици за четене при децата“. Събитието беше ръководено от немските експерти: Анке Марк-Бюрман от Академията за насърчаване на четенето при Фондация „Четене“ към Библиотека „Готфрид Вилхелм Лайбниц“ и Улрике Аник Вебер от Фондация „Четене“.
Немските гости представиха теоретичните основи на насърчаването на четенето, на социализацията му в семейството, както и актуални проекти и кампании за насърчаване на четенето особено в предучилищна възраст, за създаване на мотивация за четене в Германия, в това число проектите „Lesestart“, „Bücherbabys“, „Lesescouts“ и много други идеи и възможности за съвместна работа на библиотеки, детски градини и училища, които ще бъдат разработени в уъркшопа. 
В събитието се включиха както директори на библиотеките, така и сътрудници в Детско-юношеските отдели, библиотекари, работещи с деца, учители от детски градини и училища.