Представители на ББИА се срещнаха с министъра на финансите доц. д-р Петър Чобанов

На 9 август 2013 г. председателят на ББИА – г-жа Снежана Янева и председателят на Секцията на директорите на регионалните библиотеки – г-н Димитър Минев, директор на НБИВ – Пловдив, се срещнаха с министъра на финансите и експерти от екипа на министерството. На срещата те представиха актуални проблеми на обществените библиотеки в страната и потърсиха съдействие за тяхното своевременно решаване.

Информация за срещата на сайта на Министерството на финансите.