Семинар „Четене … от самото начало: идеи за насърчаване на четенето“
Гьоте институт
Гьоте-институт и Българската библиотечно-информационна асоциация работят заедно в рамките на иницативата „Четене… от самото начало“, която цели да засили дейността по насърчаване на четенето в ранна детска възраст в България и да бъдат създадени нови практически модели, като се организират различни мероприятия в тази посока и предоставят материали за безплатно ползване.
На 7 март 2014 г. в Гьоте-институт София се проведе лекция и семинар на тема „Четене … от самото начало: идеи за насърчаване на четенето“. Уте Хахман, ръководителка на Градска библиотека в Брилон, Германия, представи различни лесно осъществими модели за насърчаване на четенето. Тя е от колегите с вроден талант да работят с най-малките читатели, да генерират неспирно идеи за неусетно увличане на децата в света на книгите.
С огромния си и опит тя завладя аудиторията и създаде целодневен празник на творчество и радост от взаимно споделеното между нея и българските колеги. Акцентът се постави върху читателския и медиен метър и върху възможностите за тяхното използване с цел насърчаване на уменията за четене и за боравене с медии.
Участваха специалисти, работещи с деца от регионални, градски и читалищни библиотеки, университетски преподаватели и докторанти, учители от детски градини, от частно училище „Забавната къща“, както и създателите на сайта „Детски книги“.
Прочетете интервюто с Уте Хахман, проведено от Вал Стоева, главен редактор на „Детски книги“ тук:
http://detskiknigi.com/ute-hahman-lyubovta-ka-m-knigata-ot-ranna-detska-va-zrast/ 
Лесни и приложими техники за работа с деца, препоръчани от Уте Хахман, можете да намерите на сайта на нашите партньори от „Детски книги“ .
Част 1 
http://detskiknigi.com/da-sreshtnem-detsata-s-knigite-iz-opita-na-edna-nemska-biblioteka-chast-1/ 
Част 2
http://detskiknigi.com/da-sreshtnem-detsata-s-knigite-iz-opita-na-edna-nemska-biblioteka-chast-2/