Отчетен доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2015 г.
ББИА
Изминалата 2015 година бе юбилейна за ББИА, навършиха се 25 години от нейното учредяване през м. март 1990 година. Четвърт век, посветен на застъпничеството за библиотеките и тяхната модернизация, на развитието на професионалната квалификация и издигането на статута на библиотечната професия в условията на перманентна финансова криза – това е свидетелство за жизненост, издръжливост и посветеност на гилдията. 25-годишната дейност на ББИА е гарант за устойчивото развитие и  бъдещето на библиотеките в информационното общество. 
 
За нейния принос в развитието на библиотечното дело и във връзка с 25 години от учредяването ѝ министър Вежди Рашидов връчи на ББИА Почетен знак „Златен век” – Печат на Симеон Велики и грамота. По случай юбилея ББИА бе удостоена и с почетния знак на Асоциация „Съвременни читалища”.
 
Труден и неравен бе пътят ни през тези 25 години, но безспорните успехи, които имаме, се дължат на всички наши членове, които работиха за асоциацията, без да жалят сили и отделяйки от личното си време. Сърдечна благодарност за техния неоценим принос към развитието на ББИА.
 
За постигнатото важна роля имат и нашите многобройни партньори, спомоществователи и съмишленици през годините. Поднасям дълбоката ни  благодарност към тях за доброто сътрудничество, подкрепа и взаимопомощ. Нашата специална благодарност изразявам към Фондация „Америка за България” за помощта, предоставена на ББИА от 2010 г. насам за изграждането на капацитета на професионалната ни организация и развитието на дейности, жизнено необходими за библиотеките и библиотечната общност. 
 
Цялостната ни дейност през 2015 г. премина под знака на юбилея и бе посветена на оценка на изминатия път, на равносметката и на визията ни за бъдещето.
 
Пълен текст на отчета (.pdf)