Кръгла маса по въпросите на четенето при младежите
teen book
На 21 април 2016 г. (четвъртък) в Американския център в Столична библиотека от 13:00 ч. ще се проведе кръгла маса на тема „Книгите за тийнейджъри излизат от зоната на здрача”. Организаторите целят инициативата да даде възможност да се дискутира от различни гледни точки четенето при младежите и да сплоти заинтересованите страни - учители, ученици, родители, библиотекари и издатели да говорят за това. В рамките на срещата ще се коментира - какво отказва учениците след 11+ от книгите и четенето, как се преподава литературата в училище, какво е състоянието на книгоиздаването, има ли интерес към българските автори, пишещи за тийнейджъри.
С тази първа проява организаторите искат да започнат една насочена към младежите кампания, която да промотира съвременните автори, да насърчи писането, креативността и да идентифицира активисти в областта на четенето и писането в цялата страна.
 
Кръглата маса е съвместна проява на ББИА, АБК, Фондация „Глобални библиотеки – България“, Ей Би Си Дизайн. Събитието е рамките на Похода на книгите.
 
Създадена е фейсбук страница на събитието.