Национална библиотечна седмица 2016
nbs_logo_2016_w.jpg
Темата на настоящата застъпническа кампания на ББИА е „Библиотеката – място за всеки“. Призоваваме, насърчаваме и подкрепяме библиотеките за участие и организиране на инициативи и събития през НБС 2016, посветени на темата. В подкрепа на застъпническите дейности ББИА подготвя промоционални материали – плакат и дипляна. 
 
Събития на национално равнище
 
9 май (понеделник) 
16.30 часа – Откриване на Националната библиотечна седмица и връчване на Годишните библиотечни награди за 2015 г. 
Представяне на изложба „Конкурсът за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна.
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2 етаж
 
10 май (вторник)
10.30 – 14.30 часа – Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” / Програма (.doc)
Дом на Европа, София, ул. „Раковски” № 124.
 
11 май (сряда)
11.00 часа – Откриване на Националната изложба Благословен с мъдростта” по повод 1100 години от кончината на св. Климент Охридски
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Централно фоайе