Програма на Национална кръгла маса 2016

НАЦИОНАЛНА КРЪГЛА МАСА
„БИБЛИОТЕКАТА
МЯСТО ЗА ВСЕКИ, МЯСТО ЗА ВСИЧКИ”  
10 май 2016 г., Дом на Европа София, ул. „Раковски” 124

Организира се в сътрудничество с  Фондация „Глобални библиотеки – България” и
с подкрепата на Фондация „Америка за България” 

10:00 – 10:30

Регистрация

10:30 – 10:35 Откриване на Националната кръгла маса

10:35 – 10:45

Приветствия

 
Библиотеката на 21-ви век

10:45 – 11:15

Трансформацията на Обществената библиотека на град Утрехт (.pptx)
Мария ван Меер, Утрехт, Холандия

11:15 – 11:40

Библиотеката във Варна утре (.pptx)
Емилия Милкова, директор на РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

Асоциация WhATA

11:40 – 12:00

Кафе пауза

 
Трансформация във функциите на библиотеката

12:00 – 13:00

Библиотеката като място за ранно детско развитие (.ppt)
Ирена Русанова, РБ „Любен Каравелов“ – Русе

Библиотеката като пространство за творчество и креативност (.pptx)
Ани Кожухарова, Общинска библиотека „Искра“ –  Казанлък
Нели Петкова, НЧ „Напредък – 1895“ – Радомир
Станислава Михайлова – РБ „Пейо Яворов“ – Бургас
Библиотеката като пространство за образование и обучение
Диана Адамова – Библиотека на Бургаски свободен университет

Вяра Ангелова, Библиотека на ИУ – Варна (.ppt)
Училищната библиотека в проекта за Държавен образователен стандарт №12 (.pptx)
Анна Попова, ББИА

 
Визия за архитектурата на библиотеката

13:00 – 14:00

Дискусия с участието на:
доц. Весела Банова, заместник-председател на Сдружение „Дете и пространство” и председател на УС на Национална мрежа за децата (.ppt)
Люба Деветакова, социолог (.ppt)
Александър Шпатов, писател, Сдружение за градски читални

14:00

Обобщение и закриване на националната кръгла маса
Обяд