Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките"
logo_gabrovo.jpg
На 26 и 27 октомври 2016 г. в Регионална библиотека "Априлов-Палаузов"  Габрово ще се проведе Национална кръгла маса на тема „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките" по повод 155-годишнината от създаването на Габровската библиотека.       
Очакваме включването на библиотечни специалисти и експерти от други институции с отношение към дигитализацията на книжовното и документалното ни културно наследство, партньори на библиотеките. Участниците ще имат възможност да представят добрите практики при дигитализацията на книжовното културно-историческо наследство, успешно реализираните проекти, да споделят своя опит и решения на възникналите проблеми. / Програма
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.
Лице за контакти: Цветка Айвазова, тел.: 066 / 807 101.