Национална конференция „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност”
logo_shumen.png
По повод годишнината на своя патрон Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен организира Национална конференция с международно участие „Библиотеката на XXI век – практики, комуникации, ефективност” в две секции – „Имена в българското библиотекознание” и „Ефективни библиотечни практики”. През настоящата година се навършват 135 години от рождението на Стилиян Чилингиров – писател, етнограф, политик, обществен деец с основополагащи заслуги към библиотечното дело в България.
Макар съзнателният живот на Чилингиров да преминава през бурния и драматичен ХХ век, наричат го „последния възрожденец” заради изключителната му съпричастност към историческата съдба на народа ни, заради грижата и по възрожденски вдъхновените му усилия по съхраняването на националната книжнина и памет, заради пословичната възрожденска учителност, с която неизменно свързваме неговото име. Наред с това с многообразните и плодотворни насоки в своята книжовна и обществена дейност Стилиян Чилингиров и до днес е личност измерение на универсализма и енциклопедизма.