РБ „Любен Каравелов“ – Русе с награда за иновативен проект на INELI на Балканите
future-library_m.jpg
Втората международна среща на участниците в проекта INELI на Балканите, която се проведе в София от 25 до 28 ноември 2016 г. премина с много голям успех и висок дух, в творческа атмосфера, която сплоти специалисти от повече от 15 държави. Гвоздеят в програмата бе анонсирането на петте наградени проекта от общо 32 подадени предложения. През 2016 г. обучаващите се иноватори трябваше да откликнат на покана за проект за иновативна услуга в библиотеката, като част от обучителния процес за изграждане на лидери на модерни библиотеки. Администриращата организация на проекта – гръцката НПО „Библиотеки на бъдещето“, привлече изтъкнати експерти и лидери от Великобритания, Дания, Хърватия и Швеция за оценители на подадените проекти. 
ББИА има удоволствието да сподели с колегията, че една от петте награди бе спечелена от РБ „Любен Каравелов“ – Русе и Силва Василева, заместник-директор на библиотеката. Проектът се нарича „Ние сме част от вашия живот“. Наградата се изразява в грант от 4000 евро за стартиране на проекта.
 
Идеята на проектното предложение е да се създаде открита иновативна експериментална площадка за активно включване на гражданите в дейността на библиотеката чрез придобиване на нови умения за изграждане на бази данни с историческо значение за Русе и региона. Проектът предвижда 20 лица в над трудоспособна възраст да намерят среда за пълноценно оползотворяване на свободното време, придобиване на дигитални умения, досег до съвременно оборудване и технологии, практическо прилагане на придобитите знания за изграждане на бази данни с историческо съдържание, място за непосредствено общуване в приятелска обстановка. Планира се провеждане на обучение по обработка на данни, сканиране и дигитализиране на документи със специализиран софтуер и сформиране на творчески клуб „Нашата история“ за създаване на родови албуми чрез съвременните технологии. Честито на колегите от Русе и успех в реализацията на проекта!  
 winners.jpgwinners_3.jpg