Национална библиотечна седмица 2017
НБС 2017


 Кампания 2017

За 12-а поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация  организира застъпническата кампания Национална библиотечна седмица с поредица от разнообразни събития в цялата страна.

 ----------------------------------------------------------------------

 Повече за Кампания 2017
 
 Програма
 

 Лого (.pdf)

 
 Заявка за участие в събитията на национално равнище (.doc)
 
 Плакати (.pdf (.pdf)
 
 
 Флаер (.pdf
 
 Брошура „Достъп и възможности за всички: Как библиотеките допринасят за изпълнението на Програма 2030 на Организацията на обединените нации“ (.pdf
 
 Наръчник на ИФЛА „Библиотеките и изпълнението на Програма 2030 на ООН“ (.docx)
 
 Прессъобщение (.doc)
 
 
Поздравителни адреси: 

- Президент на Република България (.pdf)
- Министър на културата (.pdf)
- Мария Габриел, зам.-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент (.pdf)