Почина проф. д-р Радка Колева, директор на Пловдивската народна библиотека (1988 – 2012)
radka_koleva.jpg
 
Радка Колева свързва целия си професионален и творчески живот с дейността на Народната библиотека в Пловдив. От 1978 г. е заместник-директор, а от 1988 г. е директор на библиотеката. На тази позиция е не само добър управленец, но и изследовател на историята на културната институция, като нейните научни търсения са в посока на библиотекознанието, книгознанието и разкриването на непубликуваното ѝ книжовно-документално наследство. През 1989 г. получава научното звание „старши научен сътрудник“ II степен. Радка Колева утвърждава Народна библиотека „Иван Вазов“ като водеща културна институция, отворена за всички граждани. 

Поклон пред светлата ѝ памет.
Поклонението пред тленните останки ще се състои на 25 февруари, неделя, от 11:00 до 13:00 часа в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

Родена е на 26 септември 1943 г. в с. Чехларе, Пловдивска област. Завършва висшето си образование в Институт по културата в Ленинград, Русия (днес Санкт-Петербургски държавен университет по култура и изкуство).  
Професионалният ѝ път започва в отдел „Обслужване“ (1967 – 1970), по-късно работи в Справочно-библиографски и информационен отдел. От 1972 г. оглавява отдела и така започва дългогодишната ѝ управленска дейност. Защитава докторска дисертация през 1985 г., пише голям брой научни публикации, свързани с проучвания на различните форми на библиографското и информационно обслужване и обобщава опита на Народната библиотека в Пловдив като новатор в много от библиотечно-информационните дейности. През 1976 г. е изпратена на тримесечна специализация в Националната библиотека на Франция. По-късно изучава опита на водещи библиотеки в Чехия и Германия, Полша и Унгария, Великобритания и Италия и след завръщането си прилага най-доброто в практиката на Народна библиотека „Иван Вазов“.
Като преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Университета по библиотекознание и информационни технологии тя подпомага израстването на много библиотечни специалисти и бъдещи преподаватели. През 2008 г. става професор в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Радка Колева е носител на много престижни награди и отличия – орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен (1985), Юбилеен възпоминателен знак „110 години от Съединението на България (1995) – отличие на община Пловдив, почетното звание „Следовник на народните будители“ (2002), а през 2003 г. е удостоена с Почетния знак на град Пловдив.