Юбилейна научна сесия по повод 65 години от създаването на катедра БИНКП
binkp_2018.jpg
На 17 май от 14:30 ч. в Аула Магна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Юбилейна научна сесия по повод 65 години от създаването на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Програма на сесията:

14:30 ч. Регистрация
15:00 ч. Откриване на юбилейната научна сесия, доц. д-р Милена Миланова
15:30 ч. “Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ и световното писмено културно наследство“, тържествено слово на проф. дфн Боряна Христова
16:30 ч. Кафе пауза
17:00 ч. Представяне на научните издания:
- „Боряна Христова. Биобиблиография“, състав. Милена Миланова
- „Културната памет във времето и пространството: Сборник посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изк. Симеон Недков“, състав. Петър Миладинов