Национална конференция Българското книжовно наследство – част от европейското културно пространство
evrop_kult_nasledstvo-logo-bg_m.png

 
ХXVIII национална научна конференция
Пловдив, 7 – 8 юни 2018 
 
ПРОГРАМА И ПРЕЗЕНТАЦИИ