Годишни библиотечни награди на ББИА за 2017
Годишните библиотечни награди на ББИА за 2017 г. бяха обявени на тържественото откриване на Националната библиотечна седмица на 15 май 2018 г. в зала Средец на София Хотел Балкан.
 
Наградите бяха връчени от г-жа Амелия Гешева – зам.-министър на културата, г-жа Емилия Милкова, член на Комисията по културата и медиите в 44-то Народно събрание, г-н Марин Бодаков и г-н Захари Карабашлиев – писатели и посланици на библиотеките и г-жа Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки – България“.

Категория „Млад библиотекар на годината 2017” 

nagradi_2017.jpg


Носител на наградата

Мариела Станева – Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ –Самоков

В партньорство с детските градини в града Мариела осъществява инициативата „Азбучните приключения на играчките“, чрез която се създава среда за творческо развитие и стимулиране на детското въображение. Най-малките имат в библиотеката пространство, в което се чувстват като у дома си и преживяват първите си срещи с книгите. Тя реализира идеята „Четящ петък“ – представяне на детски и юношески книги на фейсбук страницата на библиотеката, с цел провокиране на читателския интерес на децата, техните учители и родители. Организира и популяризира участието на децата в кампанията „Забавното четене 2017“, а в резултат на активната ѝ работа Самоков стана най-четящият град за 2017 г. По нейна инициатива е реорганизиран и обновен Детският отдел на Филиал IV към библиотеката. Провежда 5 обучения по финансова грамотност за деца, като по този начин ги насърчава да бъдат активни потребители.

 

Категория „Библиотекар на годината 2017” 

nagradi_2017_1.jpg

Носител на наградата

Йорданка Вълчева – Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Йорданка Вълчева има изключителен принос за развитието на регионалната библиотека и всички обществени библиотеки в област Смолян. Автор е на идейния проект за уеб страницата на библиотеката и е пряк участник в изграждането ѝ. Разработва Виртуален методичен кабинет, Електронна библиотека „Творците на Родопа“ и самостоятелна страница на Детския отдел. Инициира проекта Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“ и електронния бюлетин „Лятото, децата и библиотеката“. Йорданка Вълчева е организатор и обучител в три практикума за новоназначени библиотекари от област Смолян. Автор е на био-библиография за Никола Дамянов – историк и дългогодишен директор на Историческия музей в града. Тя е инициатор и организатор на конкурса Библиотекар на годината и Библиотека на годината за област Смолян. 

Номинации
Валентина Терзиева – Градска библиотека „Пеньо Пенев – Димитровград
Иванка Иванова-Фалина – Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил
Людмила Иванова – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – София
Стефка Илиева – Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

Категория „Библиотека на годината 2017”

nagradi_2017_2.jpg

Носител на наградата

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград 

След завършилия в началото на 2017 г. основен ремонт библиотеката става все по-притегателно място за хората от всички възрасти, като посещенията са 23 750, с 4000 повече спрямо предходни години. Обособен е Кът за ранно детско развитие (от 1 до 4 години). Разработена е стратегия за работата с младежите в тийнейджърска възраст, след като се провежда мащабно проучване за нагласите на тийнейджърите към четенетето и библиотеката. Реализира се програма за работа и с читатели от третата възраст. Инициирани са редица иновативни услуги и програми, повлияни и вдъхновени от опита на библиотеките в Испания и Финландия. Новата услуга „Моята библиотека“ дава възможност за онлайн заявки на литература и презаписване на вече заетите издания. Изработен е нов, съвременен и динамичен уеб сайт, който ежедневно се актуализира. През изминалата година библиотеката е организирала и провела повече от 60 събития с над 2000 участници. Проведени са 26 обучения за работа с робота Финч, а големият интерес към тях води до създаването на Клуб по роботика. Съвместно със Софтуерния университет – София е организиран двумесечен безплатен курс по „Основи на програмирането“, в който се обучават над 50 души за старт в кариерата или преквалификация.

Номинации
Академична библиотека и архив на НАТФИЗ
Библиотека на Аграрен университет – Пловдив
Библиотека „Паница“ при Американски университет в България
Библиотека при Първа езикова гимназия – Варна
Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра

Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките 

nagradi_2017_3.jpg

Носител на наградата

Стефка Илиева – Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
През своя 35-годишен професионален път Стефка Илиева се утвърди като водещ специалист в областта на методическото подпомагане на библиотеките и библиотечните специалисти. През годините тя инициира, координира и участва в изготвянето на стратегически, нормативни и методически документи за библиотеките. Извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за мрежата от публични библиотеки в регион Пловдив. Оказва активно съдействие на общинските администрации при осъществяване на библиотечно-информационната дейност в общините в областта. Организира повишаването на квалификацията на библиотечните специалисти от библиотечните мрежи. Тя системно проучва международния опит в областта на управлението на публичните библиотеки, като участва в проекти в САЩ, Великобритания, Полша и др. и представя водещите практики пред професионалната общност в страната. Стефка Илиева е автор и ръководител на спечеления през 2017 г. проект „Литературен ренесанс в Пловдив“. Автор е на над 50 публикации в специализирани списания, сборници и книги в областта на библиотечната и информационна дейност.

Категория „Подкрепа за библиотеките 2017”
 
nagradi_2017_4.jpg

Носител на наградата
 
 
КонтурГлобал Марица Изток 3
 
През 2017 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е дарила на регионалната библиотека в Стара Загора 190 нови книги от български и чуждестранни автори, 3 компютърни конфигурации и модерен скенер, годишен абонамент за 5 специализирани периодични издания в областта на енергетиката, минното дело и екологията. Поради спецификата на региона, който библиотеката обслужва, списанията, свързани с енергетиката и минното дело, са изключително полезни на нейните читатели и търсен източник на информация. Чрез технологичното и материалното обновяване се подобрява качеството на предлаганите библиотечно-информационни услуги.
 
 
 
 
 
 
nagradi_2017_5.jpg

Носител на наградата
  

Фондация „Детски книги“ – София

Екипът на фондация „Детски книги“ е посветен на каузата за насърчаване на четенето и изповядва дълбокото убеждение за важната роля на библиотеките във формиранено на грамотно и образовано младо поколение. Осъществява ежедневна застъпническа дейност пред обществото в полза на библиотеките и тяхната роля за насърчаване на четенето и грамотността на децата. Партньор е на ББИА от 2013 г. Изработи уебсайт на инициативата „Пътуващите сандъчета“ на ББИА, фейсбук страница и затворена група, чрез която библиотекарите получават известия и споделят своите впечатления от проекта и своя опит. Екипът допринесе за увеличаване на броя на сандъчетата чрез събиране на дарения. През 2017 г. 100 сандъчета пътуват до 220 училища и обществени библиотеки в малки населени места, където децата са лишени от досег с книгата. Със своята инициатива за наградата „Бисерче вълшебно“ привличат стотици нови читатели в детските отдели и училищните библиотеки.

  

nagradi_2017_6.jpg