130 години Университетска библиотека
su_lion55.png   
Под патронажа на вицепрезидента на Република България г-жа Илияна Йотова на 26 и 27 септември 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се състои тържествено честване на 130-годишнината на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”.

26 септември
10.30 ч. Тържествено събрание в Аулата на Софийския университет
12.00 ч. Откриване на  юбилейната изложба „Университетската библиотека през обектива на двама фотографи”
14.00 ч. Юбилейна научна конференция на тема „Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии

27 септември
Юбилейна научна конференция на тема „Съвременната библиотека – център за обучение, диалог на култури, иновации и нови технологии”
10.00 ч. Първо заседание – първа и втора секция   
13.00 ч. Второ заседание 
14.45 ч. Закриване на Юбилейната научна конференция