Стипендии за участие в ХІV Международна конференция Open Repositories 2019
or_2019.jpg
Организационният комитет на ХІV Международна конференция Open Repositories 2019 приема заявления за стипендии за участие в конференцията, която ще се проведе от 10 до 13 юни 2019 г. в Хамбург, Германия. 
Целта на програмата е да позволи на ограничен брой квалифицирани библиотекари, мениджъри на репозиториуми, разработчици или изследователи в дигитални библиотеки или свързани области да участват в конференцията.
Стипендията покрива транспортните разходи, нощувките и таксата за регистрация в конференцията, включително и официалния банкет. Срокът за подаване на заявки е 19 януари 2019 г.
При попълването на онлайн формуляра (на английски език) кандидатите трябва да посочат: 
1. Какви са финансовите им нужди, за да участват. 
2. Как участието в Open Repositories 2019 ще подкрепи техните професионални и/или образователни цели. 
3. Желание за участие в конференцията, показано с бележки/блогове на живо и/или участие с презентация или представяне на постер.