Социологически изследвания
Секцията за социологически изследвания работи в състав: К. Недкова, М. Аргирова, К. Папазова, Е. Макариева. 
След проведено социологическо изследване екипът подготви публикация та “50 години списание “Библиотека”. Социологически поглед”, която бе отпечатана в сп. “Библиотека” през 2007 г. 
Една от най-мащабните задачи на Секцията от нейното създаване до сега е участието в съвместен проект на Столична библиотека и СБИР на тема: ”Динамика на четенето и потребителското търсене в Столична библиотека”. В разработването на инструментариума, организацията и провеждането активно се включиха библиотечно-информационни специалисти от Столична библиотека. Проучено е мнението на читатели над 18 г., деца и юноши и библиотекари от СБ - общо 356 респонденти. Изследването е посветено на 80-годишния юбилей на Столична библиотека. 
Членовете на Секцията имат амбицията и готовността да откликват своевременно и в бъдеще на възникващите значими теми и проблеми в библиотечната общност и в нейния професионален Съюз, които изискват задълбочено проучване и идеи за ефективни решения и действия.