Финансова подкрепа за посещения на библиотечни специалисти в германски библиотеки през 2020 г.
bii-logo.png
Постояната комисия BI-International към Германската библиотечна асоциация предоставя стипендиантски програми за библиотечни специалисти от други страни. Можете да кандидатствате за безвъзмездна помощ за професионален престой в Германия. Предлагат се три различни програми:
1. Професионални посещения – престой и обучение от 1 до 3 седмици в немска библиотека.
2. Участие в международната конференция European Conference on Information Literacy, която ще се проведе от 21 до 24 септември 2020 г. в Бамберг.
3. Учебни пътувания до 5 дни за групи (3 – 15 души), посещаващи различни библиотеки в Германия.
Финансовата подкрепа е в размер на 80 евро на ден на човек. Траспортните разходи не се покриват. Отпуснатите средства се получават при пристигането в Германия. 
За допълнителна информация и кандидатстване: https://www.bi-international.de/en_EN/infos-foerderung