Управление на библиотеките при пълно затваряне

biblioteka_tu_sofia_2020.jpg

Снимка: БИЦ на ТУ – София

 
Използвайки опита на библиотеки от цял свят, ИФЛА дава следните препоръки за управление на библиотеките в случай на пълно затваряне:
  • Да се осигури възможност на персонала да работи дистанционно от дома, освен ако не е необходим на място. Там, където служителите ходят на работа, да се гарантира, че могат да спазват правилата на социалното дистанциране (разстояние от не по-малко от 1.5 м между двама души в затворени помещения).
  • Библиотекарите да се пренасочат към други задължения в други служби/отдели в рамките на своите общини, например, използвайки уменияти им за управление на информацията в подкрепа на здравните и социалните услуги.
  • Да се осигури постоянна комуникация с потребителите относно възможностите за използване на библиотечните ресурси или услуги.
  • Да се организират дигитални четения на книги при спазване на авторското право.
  • Да се насърчава използването на дигиталните библиотеки, електронните каталози и други онлайн инструменти. 
  • Да се предлага амнистия за заети физически книги и да се увеличи броят на електронните книги, които потребителите могат да заемат. 
  • Библиотечните пространства и оборудване да се предоставят за други дейности, като отпечатване на лични предпазни средства (при наличие на 3D принтери).