Национален онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките”
logo_national_library.jpg
Уважаеми колеги,
Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий” Ви кани да вземете участие в Национален онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките” по повод 11 май, професионалният празник на българския библиотекар. Форумът ще се проведе на 11 май 2020 г. от 11 ч. в онлайн платформата ZOOM. Библиотечните специалисти ще могат да вземат участие в дискусионната среща по всички въпроси за съхраняването и поддръжката на националните ни ценности, духовно-нравствените и културни аспекти, както и всички други направления в нашата библиотечна работа по време на пандемия. 
Срок за заявяване на участие: 7 май 2020 г. на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.
Условия за участие: кратки изказвания до 5 мин. или представяне на резюме на доклад.
Техническата проба за включване към платформата ZOOM ще се извърши на 8 май 2020 г. от 11 ч.
Днес, когато светът е обхванат от безпрецедентното разпространение на новия коронавирус и хората са в изолация, четенето се превръща в ключов инструмент за повишаването на културните и образователните знания. Точно сега работата на библиотеките в дистанционен режим придобива огромно значение, защото я реализираме в нови условия с помощта на съвременните информационни технологии. 
Националната библиотеката „Св. св. Кирил и Методий” Ви кани да споделите своя опит, проблеми и предизвикателства при работата с библиотечно-информационни инфраструктури и предоставяне на дистанционни услуги за нашите потребители в карантинния период. 
Можете да вземете участие с доклади, които да отговарят на следните изисквания: 
  1. Текст на доклада до 6 страници, формат А4, включително с таблици и изображения.
  2. Текстът на доклада в Microsoft Word, шрифт Times New Roman, с големина на буквите 11, междуредие 1, ляво поле 25 мм, останали полета 20 мм, отстояние в началото на абзаца 1 см. Текстът трябва да е подравнен в ляво и дясно [Justify].
След провеждането на конференцията, докладите ще бъдат включени в сборник.