Обява за работа в Пловдив
mu_plovdiv.jpg
Медицински университет  Пловдив обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една длъжност "библиотекар" в Библиотечно-информационния център. Основни дейности: регистрация и библиотечно-информационно обслужване на български и чуждестранни студенти и преподаватели; каталогизация и аналитико-синтетична обработка на библиотечни документи; справочно-библиографска и информационна дейност.
Документи се подават всеки делничен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа в Билиотеката на МУ  Пловдив на бул. "Васил Априлов" № 15А в срок до 19 август 2020 г. Телефон за справка в БИЦ: 0882 512 972.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, медицина и сродни науки, информационни технологии и компютърни науки, филология. 
2. Писмено и говоримо владеене на английски език на ниво В2 или по-високо. 
3. Отлични дигитални умения  работа с MS Office, бази данни, Интернет платформи. 4. Отлични комуникационни умения. 

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Автобиография  европейски формат.
2. Мотивационно писмо.
3. Копие от диплома за висше образование, вкл. приложението.
4. Удостоверение за владеене на английски език или други сертификати (ако има такива).