Среща на представители на УС на ББИА с министъра на културата Боил Банов
sreshta_mk_2020.jpg
На 30 юли 2020 г. по искане на Емилия Станева-Милкова, Председател на УС на ББИА и член на Комисията по културата и медиите в 44-то Народно събрание, се проведе среща с министъра на културата Боил Банов. От страна на Асоциацията участва и Спаска Тарандова, член на УС на ББИА. Двете страни изразиха удовлетвореност от доброто сътрудничестово между Министерство на културата и ББИА за промяна на правилата за работа на програмата “Българските библиотеки  съвременни центрове за четене и информираност” и стартирането на програмата, въпреки трудните условия на работа, наложени от COVID-19 кризата. Г-жа Милкова подчерта, колко важно за библиотеките е било отпадането на условието за съфинансиране в тази сложна ситуация. 
Сред другите засегнати въпроси бяха и предстоящото отпускане на средства за регионалните библиотеки в изпълнение на чл. 27 ал. 1 от ЗОБ за регионални дейности, свързани в библиотечно-информационното обслужване на териоторията на регионите. Представителите на ББИА обърнаха внимание на необходимостта от самостоятелна програма, насочена към технологиното обновяване на библиотеките и закупуване на софтуер. Министър Банов заяви, че Министерството разчита на експертизата на ББИА по тези въпроси и изрази готовност за сътрудничество в работни групи към МК по различни въпроси, свързани с библиотеките, дигитализацията на културното наследство и промяната в услугите за гражданите, свързани с цифровата трансформация.