Увеличени средства за регионалните библиотеки в бюджета за 2021 г.
rb_2021_w.png

 В чл. 20 на проекта за Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2021 година е заложено увеличение на единния разходен стандарт за регионалните библиотеки с още 5%.