Териториална секция – Силистра
7500 Силистра
ул. Симеон Велики 44, п.к. 212
Регионална библиотека "Партений Павлович"
Председател  Сезер Нихат
Дружеството е учредено на 17 май 2008 г.