Годишни библиотечни награди на ББИА за 2019

През 2020 г. Годишните библиотечни награди на ББИА се връчиха за десета поредна година. COVID-19 пандемията ни постави пред редица изпитания и награждаването, което по традиция е в навечерието на 11 май, беше отложено за дните на ХХХ национална конференция „Библиотеките в дигиталната епоха“. На 25 октомври в Зала 1 на Централния военен клуб беше проведена тържествената церемония по връчване на наградите.

Наградите бяха връчени от г-жа Вал Стоева, председател на Съвета на Фондация „Детски книги“ и посланик на библиотеките, г-н Александър Кръстев, създател на сайта „Аз чета“, проф. Ирена Петева – ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии и д-р Емилия Милкова, председател на ББИА.

Категория „Млад библиотекар на годината 2019“

Носител на наградата

Ина Божкова от Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово

Ина Божкова участва дейно в работата на отдел „Краезнание“ на библиотеката. През изминалата година сканира и обработва над 3000 страници за нуждите на отдела и читателите и въвежда близо 4500 библиографски описания в краеведските бази данни. Работи активно за популяризирането на краеведската дейност сред местната общност, младежите и учениците като изнася беседи пред десетки ученици от училищните клубове в града. Всеотдайно работи за удовлетворяването на читателските търсения като извършените от нея справки през 2019 г. са над 300. Изготвя краеведски календар за 2020 г. с над 230 годишнини с местно и национално значение. Ина Божкова е пример за успешна реализация на младите хора с нови квалификации в библиотеката.

nagradi2019-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория „Библиотекар на годината 2019“

Носител на наградата

Силвия Павлова – директор на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца

Силвия Павлова е пример за библиотекар, който успешно съчетава традицията и модерното мислене. През 2019 г. Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца проведе първия литературен фестивал в Северозападна България „Враца – книжен град“, иницииран и организиран от нея. От 26 до 28 септември Враца е домакин на първата по рода си мини алея на книгата със стотици нови заглавия за читателите, а организираните събития са посетени от над 1600 младежи, деца и цели семейства. Във фестивала участват съвременни български творци, национални и местни издателства, читатели от различни възрастови групи. На едно място се срещат ценители на книгата и се провежда дебат за положителното влияние и ползата от четенето. Съвременните български творци Захари Карабашлиев, Катерина Хапсали и Георги Тошев изпълват със съдържание и емоции литературните вечери. В отворените ателиета за творческо писане участват детски писатели и илюстратори на книги. Провежда се и семинар „Пътят на книгата – от мастилницата до дисплея“ с акцент върху въздействието на илюстрациите, как да четем ефективно, колко далече е бъдещето на книгите и др.

nagradi2019-2.jpg 

Номинации:
Даниела Цветкова – библиотекар в 131 средно училище „Климент Тимирязев“, София
Дона Иванова – библиотекар в Хуманитарната гимназия, Пловдив

Категория „Библиотека на годината 2019“

Носител на наградата

Академична библиотека на НАТФИЗ

Библиотеката на НАТФИЗ успява да отговори на потребностите на образователния процес в академията, за което свидетелства безрезервната подкрепа на ръководството, студентите и преподавателите. Тя е уникална със своя архивен и филмотечен фонд с образци на игралното и документалното кино, които се използват с учебна и научна цел. През 2019 г. специализираният модул „Театрални постановки“ на библиотечния софтуер е обновен с добавена нова функционалност – възможност за качване на видеоклип към описанието в онлайн каталога. През 2019 г. библиотеката участва с презентация и изложба „Няма бъдеще без минало – Академична библиотека и архив представя…“ в ежегодния Театрален и филмов маратон. Библиотеката е дългогодишен член на ББИА и активно участва в конференциите през последните години като през 2019 г. представя доклад на тема „Библиотеката на НАТФИЗ „трето място“ и „четвърто място“ в живота на изкушените от театъра и киното“.

nagradi2019-3.jpg 

Номинации:
Библиотека при Народно читалище „Развитие – 1873“ – Пещера
Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик

Награда за цялостен принос за развитието на библиотеките

Наградата за цялостен принос за развитието на библиотеките за първи път се присъжда посмъртно на председателя на ББИА Снежана Янева (1952 – 2019) и беше връчена на нейната сестра Емилия Янева.

Целият трудов път на Снежана Янева е посветен на библиотеките и библиотечното дело. Започнала като библиотекар в Университетската библиотека на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, тя най-продължително време е завеждащ на Информационния център на Посолството на САЩ в София. Независимо от това, Снежана е посветена на идеята да работи за съвременното развитие на нашите библиотеки. Познавайки в детайли американската библиотечна практика, нейно дълбоко убеждение беше, че трябва да се започне от мотивацията и промяната в начина на мислене на колегията. Затова с нейно съдействие много български библиотечни специалисти посетиха американски библиотеки, участваха в обмяна на опит и в годишните конференции на Американската библиотечна асоциация. Именно тези хора станаха основен двигател на промените в нашите библиотеки по време на прехода.
Под нейно ръководство беше осъществено създаването на мрежа от Американски центрове в обществени библиотеки в цялата страна. Неин принос e ползотворното професионално сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, в резултат на което бяха реализирани множество съвместни проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Национална библиотечна седмица 2006. Тя беше в основата на близките контакти с Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и поканата нейни представители да посетят страната ни, след което последва и изпълнението на проекта „Глобални библиотеки – България“. Чрез този най-мащабен проект през последните 30 години нашите обществени библиотеки промениха съществено своя облик и се превърнаха в центрове за равноправен достъп до информация за всички граждани. Снежана Янева участва в органите на управление на създадената през 2013 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“. От 2016 г. на ротационен принцип тя беше Председател на настоятелството на фондацията.
Снежана Янева беше еталон за всички със силно развитото си чувство за честност, справедливост, със своята енергичност и професионално достойнство. Тя никога не направи компромис с професионалните стандарти. Като председател на ББИА (2012 – 2019) защитаваше авторитета на професията и библиотеките, бореше се за признанието, което винаги е очаквала библиотечната гилдия. Посвети много усилия на застъпничеството и взаимодействието със законодателната и изпълнителната власт. Нейната вяра в значимостта на библиотеките за развитието на обществото граничеше с идеализъм, какъвто не достига на много от нашите съвременници. Именно тази вяра я водеше неотменно в упоритата ѝ дейност в полза на библиотеките и библиотечната професия! Снежана остави ярка и неповторима следа в развитието на ББИА, с която ще остане завинаги в нашите мисли и сърца.

nagradi2019-4.jpg 

Категория „Подкрепа за библиотеките“

Носител на наградата

КонтурГлобал Марица Изток 3

„КонтурГлобал Марица Изток“ 3 от години партнира на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора, подпомагайки обогатяването на библиотечния фонд и подобряването на материално-техническата база. Общата стойност на даренията от компанията през 2019 г. възлизат на над 44 750 лв., разпределени в три проекта:

  • Ремонт, обзавеждане и оборудване на Тийн зона по проект „Енергия за библиотеката“. Отваря врати изцяло реновирана и съвременно обзаведена зала, която се превръща в сигурно убежище за тийнейджъри – пълно с подходящи книги и списания, с отлична интернет свързаност, с електронни устройства и друг модерен достъп до знание и култура.
  • По проект „Създателите“ са осигурени 53 STEM конструктора и специален кът за работа с тях, с което се създават условия за подобряване на знанията на младежите в областта на природните и точните науки, развиването на инженерни умения, изследването на физичните закони и роботизираните механизми.
  • По проект „Лято в библиотеката“ са закупени книги на чужди езици и филми на DVD носители, които обогатяват библиотечния фонд и разширяват кръга от занимания в Тийн зоната.
nagradi2019-5.jpg
nagradi2019-6.jpg