Савина Цонева е избрана за директор на регионалната библиотека в Габрово
savina_tzoneva_2022.jpg
След спечелен конкурс през февруари 2022 г. за директор на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово е назначена за следващ мандат Савина Цонева. Тя е родена през 1968 г. в Габрово. Завършила е „Библиотекознание и библиография” в Държавния библиотекарски институт и същата специалност през 1995 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В габровската библиотека работи от 1989 г. първо в  читалня, а след това в отдел „Краезнание”, като от 1999 г. до 2008 г. ръководи отдела. От 10 октомври 2008 г. е директор на институцията. Ръководител и координатор на повече от 25 проекта. Автор на научни и популярни публикации и редактор на над 30 книги в областта на регионалната история и краезнанието. Отличена с почетния знак на Министерството на културата „Златен век – печат на цар Симеон Велики” – златен през 2019 г. за принос в развитието и популяризирането на българската култура.
От името на цялата колегия пожелаваме на Савина Цонева още един успешен и ползотворен мандат като ръководител на габровската библиотека!