Призив на ББИА
eblida-naple-pl2030-logos.jpg
Ние се обявяваме против тази ужасна война и искаме незабавното ѝ спиране! 
Ние призоваваме нашите членове и цялата библиотечна колегия да окажат помощ, според възможности си и в сътрудничество с държавните и неправителствени организации, на всички нуждаещи се и пострадали във войната в Украйна!
Ние подкрепяме становищата и насоките, отразени в прессъобщението на трите водещи библиотечни организации в Европа – EBLIDA, NAPLE и Public Libraries 2030 (ББИА е пълноправен член на EBLIDA, а с другите две организации активно си сътрудничи  в работата на европейските обществени библиотеки и работи по много европейски проекти). Прессъобщението е в отговор на призива, отправен от Украинската библиотечна асоциация и можете да се запознаете с него на английски език.
Уважаеми колеги,
Можете да се информирате за приложения списък с решенията, взети на заседанието на борда на EBLIDA в понеделник, 28 февруари 2022 г., а също така и за създадената уеб страница на сайта на EBLIDA, посветена на Украйна.