Общо годишно отчетно събрание 2022
logobbia_m.jpg
Уважаеми колеги,

във връзка с оперативното провеждане на Общото годишно отчетно събрание на 7 април, на сайта са публикувани Отчетният доклад за дейността на ББИА за периода януари – декември 2021 г. и Програмата за дейността на ББИА за 2022 г., тъй като няма да бъдат четени в залата. Може да ги свалите от тук и да се запознаете със съдържанието им предварително.