Научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“
konferencia_kinga_shrift_2022.jpg   izlojba_kinga_shrift_2022.jpg
На 7 април с изложбата „Книга и шрифт“ (зала 1С, СБХ, етаж 1, ул. Шипка 6) от 17.30 ч. се открива първият по рода си в България интердисциплинарен научен форум „Книга и шрифт. Традиция и съвременност“, като на 8 и 9 април в Нова конферентна зала на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научна конференция и специализирана Работилница „OpenType технологиите в шрифтовия дизайн“. 
Изложбата представя творби на млади автори, завършили своето образование в НХА в специалности „Книга, илюстрация, печатна графика“ и „Плакат и визуална комуникация“ и дава възможност на зрителя да се запознае с вижданията на тези графични дизайнери, свързани с проектирането на шрифтове и създаването на книги.
Докладите на конференцията разглеждат въпроси, свързани с произхода на писмеността в България; изграждането на ръкописния глаголически и кирилски шрифт и неговото функциониране в рамките на средновековната и на възрожденската българска култура; общите семантични и естетически принципи, и системното единство между изкуството на шрифта и изкуството на книгата; възрожденската книга – инициали, подписи и илюстрация; различните аспекти на изкуството на книгата в хуманитаристиката днес.