Териториална секция - Кърджали
6600 Кърджали
ул. "Републиканска" 40
Регионална библиотека "Никола Вапцаров"
Председател - Ивета Филипова