Библиотеки, медии, социални мрежи – практики и резултати
XXXII национална конференция на ББИА 
7 – 8 юли 2022 г., Шумен
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ“ – ШУМЕН
ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“

logobbia.jpg
 
     logo_shumen.png
     
    

logo_fgbb.jpg
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ХХХII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ББИА
 
БИБЛИОТЕКИ, МЕДИИ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ – ПРАКТИКИ И РЕЗУЛТАТИ
 
 Шумен, 7 – 8 юли 2022 г. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

С подкрепата на:

 logo_elsevier.png   logo_text.png 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Програма 
 
7 юли

9.00 – 10.00 Регистрация
10.00 – 10.30 Откриване

10.30 – 10.45
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен: 100 години традиции и модерност (.ppsx)
Росица Добрева – РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

Панел I. Е-медии и библиотеки 2.0 – библиотечно-информационно обслужване в медийна среда
Модератор: Елица Лозанова-Белчева

10.45 – 11.00 
Предизвикателства на динамичната информационна среда: съвременно библиотечно-информационно обслужване в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Красимира Александрова, Ваня Аврамова, Мая Димитрова – НБ „Св. св. Кирил и Методий“
11.00 – 11.15 
Библиотечен детектив: Ръкописът за най-старото дърво във Варна и неговия автор. Методи за проучване (.pptx)
Калина Михайлова, Кристиана Димчева – РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

11.15 – 11.30 
Интеграция на библиотечната система със социални мрежи, медийна и интернет среда (.pptx)
Николай Господинов – РБ „Любен Каравелов“ – Русе

11.45 – 12.00
Платформата „Литературни предизвикателства за деца“ – път за провокиране на четенето и образно-нагледното мислене (.pptx)
Зорница Петрова, Жечка Кираджиева – РБ „Пенчо Славейков“ – Варна

12.00 – 12.20 
Фирмена презентация (.pptx)
Helena Paczuska, Elsevier

12.20 – 12.30 Дискусия

12.30 – 13.15 Обедна почивка 

Панел II. Медийна грамотност и медийна култура в библиотеките
Модератор: Спаска Тарандова

13.15 – 13.30
Развитие на медийна и информационна грамотност в библиотеките чрез отворени образователни практики (.pptx)
Елица Лозанова-Белчева – СУ „Св. Климент Охридски“

13.30 – 13.45
Как да общуваме с потребителите онлайн и офлайн – обучение за служителите на Централна медицинска библиотека (.pptx)
Виктория Василева – Централна медицинска библиотека

13.45 – 14.00
Анализ и оценка на потребностите от обучение по информационна и медийна грамотност на библиотекари от малки обществени библиотеки (.pptx)
Светомира Вачева – РБ „Партений Павлович“ – Силистра

14.00 – 14.15
Комуникационни инструменти на ЕБЛИДА за изграждане на мрежи от библиотекари и информационни специалисти в Европа (.pptx)
Марина Енчева – УниБИТ

14.15 – 14.30 Дискусия

Панел. III. Маркетинг на библиотечни услуги и ресурси в социалните мрежи
Модератор: Петя Георгиева

14.30 – 14.45
Мултимедийно представяне на фондовете на отдел „Специални колекции“ в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
Мария Бранкова – НБ „Св. св. Кирил и Методий“
 
14.45 – 15.00  
Интеграцията на социалните мрежи в работата на библиотеките (.pptx)
Йорданка Вичева – РБ „Петър Стъпов“ – Търговище

15.00 – 15.15
Дигиталните технологии и връзките с обществеността в университетските библиотеки (по примера на Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“) (.pptx)
Виктория Иванова – УБ при РУ „Ангел Кънчев“

15.15 – 15.30
„Популяризиране на българската книга в онлайн пространството: Клуб „Писмена“ към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 
Яница Радева – НБ „Св. св. Кирил и Методий“

15.30 – 15.45  
ББИА в социалните медии и мрежи – публичност и формиране на обществените нагласи в полза на библиотеките (.pptx)
Анета Дончева, Антоанета Димитрова

15.45 – 16.00 Дискусия

16.00 – 16.30 Кафе пауза
 
Панел. IV. Ролята на библиотеките за отворената наука и 
социалните научни мрежи
Модератор: Калина Иванова

16.30 – 16.45
Отворени библиографски данни (.pptx)
Милена Миланова – СУ „СВ. Климент Охридски“

16.45 – 17.00
Университетската библиотека – ефективен посредник в научното общуване в онлайн среда между различни групи (по пример на UNIMORE библиотеките в Модена, Италия и университетски библиотеки от Южна България) (.ppt)
Петя Георгиева, Кристина Димитрова – Библиотека при АУ – Пловдив

17.005 – 17.15
Централна селскостопанска библиотека в подкрепа на политиката за отворена наука на Селскостопанска академия (.pptx)
Боряна Козарева, Диляна Младенова – Централна селскостопанска библиотека

17.15 – 17.30
Обществените библиотеки и отворената наука. Опитът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе (.ppt)
Теодора Пейчева-Дянкова – РБ „Любен Каравелов“ – Русе

17.30 – 17.45 Дискусия

18.00 – 18.30 Тур в РБ „ Стилиян Чилингиров“ – Шумен

18.30 – 21.30 Коктейл

8 юли

Панел. V. Комуникацията потребител – библиотека в социалните мрежи
Модератор: Росица Добрева

9.30 – 9.45
Опитът на Централна библиотека на БАН в съвременните комуникационни технологии, социалните мрежи и медиите (.pptx)
Силвия Найденова, Валентина Георгиева – Централна библиотека на БАН

9.45 – 10.00
Пловдивската народна библиотека в социалните медии (.pptx)
Теодора Костадинова – НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

10.00 – 10.15
Възможностите на социалните ресурси за подпомагане и подобряване на комуникацията читател – библиотекар (.pptx)
Виолина Тодорова – РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

10.15 – 10.30
Мениджмънт на Академичната библиотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив (.pptx)
Цветомира Иванова – Библиотека при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

10.30 – 10.45
Пловдивските училищни библиотеки в социалните мрежи и онлайн пространството (.pptx)
Таня Пилева – НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

10.45 – 11.15 Кафе пауза

 11.15 – 11.30
„Нашата библиотека не е като другите..., Умберто Еко, „Името на розата“ (.pptx)
Андреана Димитрова – Библиотека при НЧ „Васил Левски 1928“ – София

11.30 – 11.45
Библиотека, потребители и социални мрежи на село – възможности и предизвикателства (.pptx)
Богомила Андреева – Библиотека при НЧ „Просвета 1907“ – с. Бръшляница, общ. Плевен

11.45 – 12.00
РБ „Никола Фурнаджиев“ и медиите – партньори в информационното общуване (.pptx)
Марин Иванов, РБ "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик

12.00 – 12.15
Богата съкровищница на ломските книголюбци и списователи (Из библиотечния фонд на НЧ „Постоянство 1856“ – Лом)
Юлий Йорданов – Дружество „Будители” в област Монтана

12.15 – 12.30 Дискусия

12.30 – 12.45 Закриване на конференцията