Териториална секция – Дупница
2600 Дупница
пл. "Свобода" 1
Читалище "Зора"
Председател  Наталия Павлова