Териториална секция – Враца

3000 Враца
ул. "Петропавловска" 43
Регионална библиотека "Христо Ботев"
Председател  Петя Маринова

Отчет за дейността на секцията за периода септ. 2006 - дек. 2009 г.