Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация
SU.jpg
На 27 ноември 2023 г. от 10:00 до 15:00 ч. в Конферентна зала, Ректорат (Северно крило) на СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15, ще се проведе Кръгла маса по проблемите на нормативната уредба на българската каталогизация. Организатори на събитието са катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ към СУ „Св. Климент Охридски“, Университетската библиотека и Българската библиотечно-информационна асоциация. Може да заявите вашето участие като попълните формата за регистрация.
В рамките на събитието ще се дискутират теми, свързани със:
  • стандартизацията в областта на каталогизация на национално и световно ниво;
  • глобалните принципи на каталогизацията;
  • нормативният контрол по отношение на търсенето и достъпа до информация в библиотечни, библиографски и др. п. системи;
  • правилата за каталогизация на национално и световно равнище;
  • средата за създаване и обмен на библиографска информация.