Териториална секция - Благоевград
2700 Благоевград
пл. "Георги Измирлиев"
Регионална библиотека
Председател - Елена Петкова