СБИР в началото на 21 век
ХІ национална научна конференция
София, 5-6 юни 2001 
Доклади от конференцията