Професионалната етика, професионални перспективи
ХІІ национална научна конференция
София, 5-6 юни 2002 
Доклади от конференцията