Библиотечното сътрудничество - настояще и бъдеще
ХІІІ национална научна конференция
София, 5-6 юни 2003 
Доклади от конференцията