Библиотеката - Обществен информационен център
ХV национална научна конференция
София, 31 май 2005